O nás

Informace

Za organizací Cochem.cz, z.s. stojí tři lidé. Spojuje nás společná bývalá práce ve firmě VORLÍČKOVÁ & PARTNERS, s.r.o. a přetrvávající přátelství.

S myšlenkou, udělat něco pro zlepšení postupu při rozvodu přišel Honza. Jeho vlastní zkušenost ho utvrdila v tom, že je potřeba něco změnit. Dozvěděl se o cochemské praxi a chtěl do českého prostředí přinést více know-how, týkající se tohoto postupu. Obrátil se na mne a společně jsme v roce 2014 začali tvořit webovou stránku, setkali se s prvními poslanci a uspořádali první seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kam jsme pozvali Jürgena Rudolpha (prvního německého soudce, který dle cochemské praxe začal soudit).

V lednu 2015 jsme založili spolek Cochem.cz, z.s. a přizvali ke spolupráci Pavlínu, která nám od začátku pomáhá s účetnictvím a daněmi. Od ledna 2015 se prosazování zavedení cochemské praxe v ČR stalo mojí hlavní pracovní náplní, které se věnuji dodnes.

Markéta Nováková

Logo ke stažení

pdf

logo COCHEM.CZ v pdf (CMYK)

png

logo COCHEM.CZ v png (RGB)